Institucione partnere

  • Universiteti i Arkansas, Shkolla Klinton i Shërbimit Publik, SHBA
  • Universiteti Clemson, South Caroline, SHBA
  • Universiteti Gjenova, Itali
  • Universiteti i Salentos, Itali
  • Universiteti Udine, Fakulteti Ekonomik, Itali
  • Shkolla Shqiptare e Administratës Publike
  • Prezenca e OSBE-së në Shqipëri
  • Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit
  • Ministri për Çështje Lokale