Iniciativat

Iniciativat paraprijëse si konferenca, seminare, tryeza të rrumbullakëta dhe leksione të hapura me tematikë çështjet publike dhe administrim publik, janë një themel i mirë i Shkollës Barleti për Çështjet Publike drejt konsolidimit dhe standardeve evropiane.