Shkolla Barleti për Çështje Publike - BSPA
Studime të akredituara
Kurse dhe Testime
trajnime
Testimet ECDL
Clemson University
Clinton School of Public Service
University of Roehampton
UNDP