Ekspertë të Assocuar

  • Prof. Dr. Gëzim Hadaj
  • Prof.As. Dr. Arbana Kadriu
  • Dr. Dritan Fino
  • Dr. Ilir Panda
  • Dr. Zamira Çavo
  • Dr. Saemira Pino
  • Dr. Semiha Loca
  • Dr. Gazmend Zeneli
  • Msc. Eurona Leka
  • Msc. Jorgest Kovaçi